Wiemy Czego Chcemy


Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

A- A A+

I. Rekrutacja na 3-dniowe warsztaty wstępne: „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”:

1. Jako pracownik/współpracownik/członek/wolontariusz organizacji pozarządowej z woj. śląskiego/małopolskiego/podkarpackiego/opolskiego – wypełniasz i przesyłasz formularz zgłoszeniowy;każda organizacja pozarządowa może wydelegować na warsztaty 2 osoby.

Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Osoba odpowiedzialna za rekrutację umówi się z Tobą na krótką rozmowę kwalifikacyjną (telefonicznie lub za pomocą komunikatora elektronicznego). Celem rozmowy jest poznanie Twojej motywacji do udziału w projekcie i uzyskanie wstępnych informacji o planach organizacji, którą reprezentujesz.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc na zajęciach. Celem rekrutacji jest wybór organizacji i osób, które mogą najwięcej skorzystać na udziale w projekcie, ponieważ: mają konkretne pomysły na rozwój swoich organizacji, mają motywację do rozwijania nowych obszarów i sposobów działania oraz chcą nawiązać współpracę partnerską.

Warsztaty odbędą się w 3 lokalizacjach na terenie województw: Śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i/lub opolskiego.

Warsztaty mogą się odbyć w miejscu zaproponowanym przez Ciebie/ organizację, którą reprezentujesz – pod warunkiem zebrania grupy warsztatowej min. 12 osób reprezentujących min. 6 lokalnych organizacji pozarządowych.

II. Rekrutacja do II etapu projektu: Realizacji projektów społecznych na rzecz lokalnych społeczności.

Po warsztatach zainteresowane organizacje i partnerstwa będą miały możliwość ubiegania się o udział w 2 etapie projektu – realizację konkretnego, lokalnego projektu społecznego, z dofinansowaniem w ramach projektu „Wiemy czego chcemy…”. Opracowane po warsztatach koncepcje lokalnych projektów społecznych będą oceniane według następujących kryteriów:
1) Kompletność propozycji (1 – 5 punktów);
2) Poziom oddziaływania - odpowiedniość projektu do potrzeb społeczności lokalnej (1 – 5 punktów);
3) Spójność i odpowiedniość budżetu mini-projektu (1 – 5 punktów);
4) Motywacja zespołu realizatorskiego i stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu: (1 – 5 punktów).

Trzy mini-projekty lokalne, które otrzymają najwyższą ocenę, będą mieć do dyspozycji budżet ok. 1.500,00 zł na realizację ich projektów lokalnych.

Zespoły wybranych do realizacji projektów zostaną zaproszone na dodatkowy 2- dniowy warsztat dotyczący praktycznego opracowywania i budżetowania i realizowania partnerskich projektów lokalnych. Zespoły będą tez mieć do dyspozycji wsparcie doradcze, dla realizacji ich z sukcesem i z regułami sztuki.


Projekt współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Copyright © 2017. Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.