Wiemy Czego Chcemy


Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

A- A A+

Realizacja wybranych mini-projektów społecznych

Po warsztatach zainteresowane organizacje i partnerstwa organizacji będą miały możliwość ubiegania się o udział w 2 etapie projektu – realizacji konkretnego, lokalnego projektu społecznego, z dofinansowaniem w ramach projektu „Wiemy czego chcemy…”.

Opracowane po warsztatach koncepcje lokalnych projektów społecznych będą oceniane według następujących kryteriów:
1) Kompletność propozycji (1 – 5 punktów);
2) Poziom oddziaływania - odpowiedniość projektu do potrzeb społeczności lokalnej (1 – 5 punktów);
3) Spójność i odpowiedniość budżetu mini-projektu (1 – 5 punktów);
4) Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu (1 – 5 punktów).

Propozycje 3 mini-projektów, które otrzymają najwyższe oceny, uzyskają środki na ich realizację, ok. 1.500,00 zł na projekt. Realizacja wybranych mini-projektów społecznych musi się zakończyć do 30 listopada 2017 r.

Aby umożliwić zespołom realizatorskim jak najlepsze przygotowanie się do realizacji mini-projektów, zaprosimy ich członków/członkinie na dodatkowy, 1-dniowy warsztat praktycznego opracowywania i budżetowania partnerskich projektów lokalnych.

Po warsztatach, w procesie realizacji mini-projektów, każdy z zespołów będzie mógł korzystać z doradztwa doświadczonych trenerów, którzy mają wiedzę na temat realizacji projektów zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym.

Celem doradztwa jest dopracowanie propozycji mini-projektów, wsparcie w ich realizacji, a także możliwości opracowania, na ich podstawie, aplikacji projektowych mogących być podstawą uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych lub międzynarodowych na realizację celów statutowych zaangażowanych organizacji.


Projekt współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Copyright © 2017. Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.